•  
  •  
    Tuškanova 7, Zagreb
     
     
    Telefon: 01/4666.671
    Mobitel: 099/2931.288

    Kontaktirajte nas sa svojim upitima, komentarima, dojmovima:
     

     

    Ime
    Prezime:  
    Email  
    Web  
    Poruka  
       


    Crno-bijeli krug d.o.o., Šestinski vrh 37, Zagreb 10000, OIB 69581811038.
    Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna
    Copyright © 2015-2018 Crno-bijeli krug d.o.o. | Sva prava pridržana