•  
  • Račun koji plaćate zbroj je dviju stavki: cijene namirnica kupljenih na Dolcu i cijene usluge servisa Jedem doma.

    Nakon što odaberete jela koja želite da vam se pripreme, dobivate ponudu. U ponudi je navedena približna cijena namirnica potrebnih za pripremu jela koja želite, po cjenicima naših redovitih dobavljača, te cijena usluge Jedem doma. Iznos koji trebate platiti nakon obavljene usluge ukupan je zbroj tih dviju stavki.

    Cijene namirnica mogu varirati od dana do dana, ili ukoliko ih naš redoviti prodavač nema, od prodavača do prodavača. Zbog toga je cijena namirnica u ponudi približna. Konačna cijena kupljenih namirnica formira se na dan kupnje, i bit će potkrijepljena originalnim računima prodavača.

    =  
    Copyright © 2015-2018 Crno-bijeli krug d.o.o. | Sva prava pridržana